Thursday , July 18 2024

Angel Benard – Nikumbushe Wema Wako (Remind Me of Your Goodness) Lyrics

Welcome to our Music & Lyrics section. You are reading Angel Benard – Nikumbushe Wema Wako (Remind Me of Your Goodness) Lyrics. Download the audio by clicking the download button at the bottom of this page. Be blessed as you sing along.

Angel Benard – Nikumbushe Wema Wako (Remind Me of Your Goodness) Lyrics

Ni rahisi kinywa kujawa na lawama tele
(It is easy for the mouth to be filled with blame)
Pale mambo yanapoonekana hayaendi
(Whenever things do not go to plan)
Ni ajabu sana kama moyo unahangaika (kutafuta majibu)
(It is amazing how the hearts frets searching for answers)
Ajabu sana moyo unavyoonyesha mashaka
(Amazing how the heart shows doubt)
Ya kwamba japo Mungu anaishi ndani yangu (kuna muda nahofu)
(Even though God lives in me, I am still afraid)
Japo kuwa Mungu anaketi kati yetu, kuna muda na hofu
(Though God sits amongst us, there is time that I doubt)
Nakumbuka wana waIsraeli katika bahari ya shamu
(I remember the Israelits at the Red Sea)
Japo walikatiza katikati ya bahari kwa ushindi
(Though they passed in the middle in victory)
Kwa nyimbo nyingi waliimba na kumsifu Bwana
(With many songs they sung in praise of the Lord)
Lakini baada kuvuka na kuliiona jangwa (yalibadilika mambo)
(But after crossing and seeing the wilderness, things changed)
Manunguniko yalisimama (Murmurms started)
Na kusahau miujiza alotenda Bwana mwanzo
(And forgetfulness on the miracles the Lord did at the beginning)
Ee Mungu nisaidie (Oh God help me)

Refrain:
Nikumbushe wema wako nisije laumu
(Remind me of Your goodness so I that do not blame)
Nikumbushe ukuu wako wakati wa magumu
(Remind me of Your greatness in challenging times)
Nikumbushe shuhuda zako ili nikusifu
(Remind me of you testimonies that I might praise You)
Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi
(To sing a song of praise in the midst of tears)
Niimbe wimbo wa sifa katikati ya machozi
(To sing a song of praise in the midst of tears)
(Repeat)

Nisaidie kukumbuka Baba ya kwamba umenichora kiganjani mwako
(Lord help me to remember that you have drawn me on your palm)
Kati ya wengi waliopo duniani eh, na mimi umeniona
(In the midst of many on earth, You have seen me)
Nikumbushe Baba, ya kwamba ni wewe umeniponya nilipoumwa
(Remind me Father, that You healed me when I was ill)
Ya kwamba ni wewe, mlipaji wa ada yangu shuleni
(That it is You, the payer of my school fees)
Ya kwamba kama ungeniacha hatua moja nisingelifika nilipo
(That had you left me even in one step, I would not have been here)
Ee Baba, Umekung’uta mavumbi, kung’uta mavumbi mimi na kuniheshimisha
(Oh Father, you have wiped my dust and honored me)

(Refrain)

Bwana Yesu nakutazama, ninakuabudu
(Lord Jesus I look to You, I worship You)
Mungu wa maisha yangu, nisaidie nisalalamike mbele zako
(God of my Life, help me not to complain before You)
Katika hali zote nijue upo
(In any situation to know that You are there)
Umesema hutaniacha, ee Yahweh
(You have said You would not leave me, Oh Yahweh)
Haya ni maombi yangu (This is my prayer)

DOWNLOAD MUSIC

Thank you for reading Angel Benard – Nikumbushe Wema Wako (Remind Me of Your Goodness) Lyrics. Check out more lyrics on our Music & Lyrics section.