Sunday , April 14 2024

Elijah Oyelade – Gba Aiye Mi Lyrics

Oluwa Oluwa
Mo fe o
Gba aiye mi
Gba aiye mi

Aiye mi wa lowo re
Gba aiye mi
Igba mi nbe lowo re
Gba aiye mi

Oju mi wa loke loke o loke o
Gba aiye mi
Jo wo gbe owo mi soke soke o
Gba aiye mi
Iye Iye Iye
Iye ni temi x2ce
Gba aiye mi
Iye iye iye baba o
Gba aiye mi

Baba alanu
Merciful compassionate
Mumi dele ayo
Ile ogo ni mofe lo
Baba gbe mi wo Ah
Emimo numi o
Ehn oju mi wa loke
Loke o loke o
Gba aiye mi

Eh Baba mi
Alagbada ina
Mofi aiye mi fun o
Baba Baba baba mi
My father
Foundation of all things
Akoda aye aseda orun
Alagbawi eda
My life is your hand
In you I live and move
I surrender all to you
Arugbo ojo
Mofi aiye mi fun o ba mi o
Igba mi nbe lowo re jesu mi o
Gba aiye mi
Aiye mi wa lowo re baba mi
Gba aiye mi
Igba mi nbe lowo re Jesu mi o
Oju mi wa loke o
Gba aiye mi
Baba gbe owo mi soke o
Gbe owo mi so ke o
Gba aiye mi
Aiye mi wa lowo re o
Gba aiye mi
Igba mi nbe lowo re
Gba aiye mi

Take my life and use me
Use me
Gba aiye mi
I need all of my life
Gba aiye mi
Please take my hand and lead me on
Gba aiye mi
Oju mi waloke o baba mi
Gba aiye mi
Igba mi nbe lowo re
Gba aiye mi

Download song here

DOWNLOAD MUSIC