Thursday , April 18 2024

Faith Telfim – Wakar Yabo (Song of Praise) Lyrics

CHORUS
Zamu raira wakar yabo
Zamu girmmama sarkin sarakuna
Alheri ya tabata ga masu bege da bangaskiya

VERSE 1
Mai runduna allan alloli farkun farawa karshen karewa
Alkadiru isa, dan allah…yeah……
Mai iko duka, sarkin salama
Mai ceto mai ceto
Only You deserve my praise, only You desrve my praise
Only You deserve all the worship that I bring

REPEAT CHORUS

VERSE 2
Unto You I lift my voice
Only You deserve this song
Only You deserve all the worship that I bring
For all that You  have done, and for all I can’t say
For my life, for my friends,  for my family, and my voice
I will lift my voice and sing

Ñi zan raira, ni zan raira 4x
Zamu raira, zamu raira 4x

REPEAT CHORUS

Download song here
Thanks to Faith Telfim

DOWNLOAD MUSIC