Sunday , July 14 2024

Femi Felix – Baba Teti Kogbo Lyrics

Welcome to our Music & Lyrics section. You are reading Femi Felix – Baba Teti Kogbo Lyrics. Download the audio by clicking the download button at the bottom of this page. Be blessed as you sing along.

Femi Felix – Baba Teti Kogbo Lyrics

LEAD:
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose nke pe orh
Wagbo adura mi o o o o
Baba teti kogbo orhhhh
Jesu teti kogbo o
Bi mose nke pe orh
Iyin pada rere ko ba mi
(Baba gbo ebe mi o)

CHORUS:
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Wagbo adura mi
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Iyin pada rere ko ba mi
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Wagbo adura mi
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Waso aiye mi dotun

SOLO 1:
Iseju kan ni
Laye eni baje
Iseju kan no ni
Laye eni dara ah ah ah ah
Baba fiseju kan
Soro rere saye mi o
Fi seju kan
Fami lowo soke
(Baba gbo ebe mi o)

CHORUS:
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Wagbo adura mi
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Iyin pada rere ko ba mi

SOLO 2:
Iwo ni Oluwa
Toda Jabbesi lohun
Oloruko ibanuje
Oso dolorire
Hannah kepe orh orh orh
Osoku si o gidigan
O paleri ayo
O funni Samueli
(Baba teti kogbo o)

CHORUS:
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Wagbo adura mi
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Iyin pada rere ko ba mi
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Wagbo adura mi
Baba teti kogbo
Jesu teti kogbo o
Bi mose ke pe orh
Waso aiye mi dotun

BRIDGE:
VOCAL:- Baba teti kogbo o Oluwa gbo adura mi
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Mase ko ja mi o Jesu gbo adura mi
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Oluwa sannu funmi so mi do lorire
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Ran alanu si mi kowa ran mi lowo o
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Ki kole mole o ki bimo lemo
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Mu aiye mi o kuro loju kan o
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Jeko dara funmi ki ranno lo laye
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Baba teti kogbo o Oluwa gbo adura mi o
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi
VOCAL:- Baba teti kogbo o Oluwa gbo adura mi o o o o o
RESP:- Baba teti kogbo Oluwa gbo adura mi

DOWNLOAD MUSIC

Thank you for reading Femi Felix – Baba Teti Kogbo Lyrics. Check out more lyrics on our Music & Lyrics section.