Saturday , July 20 2024

Kenny K’Ore – Wa Jea Kalleluyah Lyrics

Hallelujah moko togun esu fi wo
Hallelujah moko tide esu fi ja
Hallelujah moko togun esu fi wo
Hallelujah moko tide esu fi ja

Waa jea kallelujah [Repeat]

Shon fema fie seleya
Shon fema fie seleya o
Se won ni koye gbadura
Se won ni Kolo ritaya o
Shon fema bere pe nibo lolorun e wa
Waa jea kallelujah

Uhun, Uhun,Uhun maa womio, womio, womio, [ won ni kobo sami lojosi oun se fari ] Uhun, Uhun,Uhun son womio, womio, womio
Oba waa jea kalleluyah

Ore ofe re
Sohun loun gbamila
Ore ofe re
Sohun loun womi san
Ore ofe re
Sohun loun gbemileke
Biko bati sore ofere mba Segbe o Baba

Brother won ni ke kalleluyah
Sister won ni ke kalleluyah
Shon fema bere pe nibo lolorun e wa
Waa jea kallelujah

Copy right: Kenny K’ore

Download song here

DOWNLOAD MUSIC