Friday , February 23 2024

King BunmiGold – If no be God Lyrics

Welcome to Acken Blog Gospel Music Lyrics section.

You are viewing King BunmiGold – If no be God Lyrics. Download the audio by clicking the download button at the bottom of this page.

Be blessed as you sing along.

King BunmiGold – If no be God Lyrics

INTRO:
Kabiesi Oba nla
Atobi Ju Oba mimo
Eru jeje Alewilese
If No Be God who I be
If no be you talemi
Erupe Ile lasan samo je
Atobi Ju Oba nla

CHORUS:
Iba Se toluwa omi aye iba gbe walo
Iba Se toluwa iji aye iba gbawa lo(All 2ce)
Jesu Eseun, Jesu Eseun, Jesu Eseun Adupe Ore. (2ce).

VERSE:
Baba mi toda aye o
Sebohun loda orun o
Ohun nikan loba nla
Jesu Kristi Oba mimo
Sebohun larugbo ojo
Oba nla, Oba toto
Kabiesi moseba ,Arugbo ojo moseba o.

If no be God who I be
If no be you talemi mi
Nba ti deni Ile lasan
Ota iba ti yomi
Ota iba ti gbemi sin
Won lala kori omo ti lo
Jesu Kristi lo bamise
Ore ofe nla samori

Anu re morigba o
Anu re lonsoro
Baba mi Emase
Baba mi Emaseun
Ti lailai ni o ma yin o
Baba nla Ologo Ju lo
Ema seun laye mi
Ema Tobi laye mi

CHORUS:
Iba Se toluwa omi aye iba gbe walo
Iba Se toluwa iji aye iba gbawa lo(All 2ce)
Jesu Eseun, Jesu Eseun, Jesu Eseun Adupe Ore. (2ce).

REFRAIN:
Jesu eseun, Jesu Eseun, Jesu Eseun Adupe Ore (8ce)…

DOWNLOAD MUSIC

Thank you for viewing King BunmiGold – If no be God Lyrics. Check out more lyrics on our Gospel Music Lyrics section.