Thursday , April 18 2024

Midnight Crew Ft. Clergyman – Yin Baba Lyrics


Ogbamu gbamu oju orun o see gbamu
Jesu ni maa sin, emi o sin popsy grandfather, baba eni kan
Okan l’oba
Ijoye le pe thirty
E ba je a say something ka yin Baba l’oke

Awa ti wa sodo Oluwa, loni
Se kini o..
(Yin Baba)
We have come before the Lord today
Se kini o..
(Yin Baba)
Awa n ke alleluia si O, Oluwa o
Yin Baba
Say something

Yin Baba,
E je kawa yin Baba
Emi, ire, eni t’o m’Oluwa o
Yin Baba
Yin Baba,
E je kawa yin Baba
Emi, ire, eni t’o m’Oluwa o
Yin Baba

Loni l’ojo eye
Awa se kini o…
(Yin Baba)
Loni, loni, loni lojo eye
Se kini o..
(Yin Baba)
Tal’oye, tal’oye, tal’oye ka f’ope fun o?
Bikose Oluwa o..
Yin Baba

Yin Baba,
E je k’awa yin Baba
Emi, ire, eni t’o m’Oluwa o
Yin Baba

(Yin Baba logo (2x) Yin Baba)
Yin Baba (3x)

Yin Baba,
E je kawa yin Baba
Emi, ire, eni t’o m’Oluwa o
Yin Baba

(poetic recitation)

Everybody praise the Lord
(Everybody praise the Lord)
Everybody praise the Lord
(Everybody praise the Lord)
Everybody shout alleluia
(Everybody shout alleluia)
Everybody shout alleluia
(Everybody shout alleluia)
Raise the roof si Baba l’oke
(Raise the roof si Baba l’oke)

(poetic recitation)

DOWNLOAD MUSIC