Monday , May 20 2024

Na ka Ne Lyrics – Solomon Lange

Na ka Ne Lyrics

Call: OH OH OH OH OH

Response: OH OH OH OH OH  2x

YA  YESU MUN KAWO SUJADA (oh lord we bring  our worship)

DUKA NAKA NE  (it all belongs to you)

YA YESU KARBI DAUKAKA (Lord Jesus receive the glory )

DUKA NAKA NE (it all belongs to you)

UBANGIJI KARBI SUJADA (Lord receive the worship)

DUKA NAKA NE (it all belongs to you)

YA YESU KARBI DAUKAKA (oh lord receive our praise)

DUKA NAKA NE (it all belongs to you)

DA SAFE NA FARKA (in the morning when I wake up)

NA TA DA MURYA TA (I will lift up my voice)

NA RAIRA SABUWAR WAKA (to sing a new song)

WAKAR YABO ( A song of praise)

YABO ZAN BA ALLAH (praise  I will render to  God)

DAGÀ ZUCIYA TA (from my heart)

DON  YAWAN ALHERIN SA (for His grace)

ZUWA GARE NI (towards me)

YA YESU KARBI SUJADA (Jesus receive our worship)

DUKA NAKA NE (it all belongs to you)

UBANGIJI KARBI DAUKAKA (lord receive our worship)

DUKA NAKA NE (it all belongs to you)

MAICETO KARBI SUJADA (my saviour receive the worship)

DUKA NAKA NE (it all belongs to you)

ALMASIHU KARBI DAUKAKA (Christ receive our praise)

DUKA NAKA NE. (it all belongs to you)

OH OH OH OH OH

OH OH OH OH OH 2X

YA YESU KARBI SUJADA

(oh lord receive our praise)

DUKA NAKA NE

(it all belongs to you)

UBANGIJI KARBI DAUKAKA

(lord Jesus receive our praise)

DUKA NAKA NE

(it all belongs to you )

ALMASIHU KARBI SUJADA

(lord Jesus receive our praise)

DUKA NAKA NE

(it all belongs to you)

MAICETO MUN KAWO DAUKAKA

(our saviour we bring our praise to you)

DUKA NAKA NE

(it all belongs to you)

YA YESU KARBI SUJADA

(oh lord receive our worship)

DUKA NAKA NE

(it all belongs to you)

MAICETO KARBI SUJADA

(Saviour receive our worship)

DUKA NAKA N

TAFA TAFA TAFA HANNU  (CLAP YOUR HANDS)

TAKA TAKA TAKA RAWA 2X ( DANCE DANCE

Searches related to Na ka Ne Lyrics by Solomon Lange

Solomon Lange Latest song
Na ka ne by solomon Lange
New release by solomon lange
lyrics of solomon lange’s new song
na ka ne lyrics by solomon lange