Home / Music & Lyrics / Ntokozo Mbambo – Oh Nkosi Yami (Oh My Lord) Lyrics

Ntokozo Mbambo – Oh Nkosi Yami (Oh My Lord) Lyrics

Welcome to our Music & Lyrics section. You are reading Ntokozo Mbambo – Oh Nkosi Yami (Oh My Lord) Lyrics. Download the audio by clicking the download button at the bottom of this page. Be blessed as you sing along.

Ntokozo Mbambo – Oh Nkosi Yami (Oh My Lord) Lyrics

1x1.trans - Ntokozo Mbambo - Oh Nkosi Yami (Oh My Lord) Lyrics

Ukhuthaz’ umoya wami (You inspire my soul)
Uvuselel’ ukholo lwami (You revive my faith)
Ngezwi lakho elimi phakade (With Your word that stands forever)
Nguwe uMduduzi (You are a Comforter)
Ungumelulek’ omuhle (You are an excellent advisor)
Uyamangalisa njalo njalo (You are amazing all the time)

Uma ngilingwa (When I go through tests)
Ngihlaselwa ngichotshozwa (When I’m attacked and provoked)
Ngikhumbul’ imisebenzi Yakho emihle (I remember all of Your good deeds)
Ngibal’ izibusiso (I count my blessings)
Umoya wami ukudumise (My soul praises You)
Wena ulithemba lami (You are my hope)
Oh Nkosi yam! (Oh my Lord!)

When all my strength has gone
On this rough and winding road
I’m reminded of all You said in Your holy word
You said You’d never leave me
Nor would You forsake me
You said You’d always be with me
Even till the end of the age!

Oh. Oh, oh, oh…

DOWNLOAD MUSIC

Thank you for reading Ntokozo Mbambo – Oh Nkosi Yami (Oh My Lord) Lyrics. Check out more lyrics on our Music & Lyrics section.

Check Also

Chi-Gospel – Ebighi Ebi (Everlasting God) Lyrics

Welcome to our Music & Lyrics section. You are reading Chi-Gospel – Ebighi Ebi (Everlasting …

Leave a Reply