Tuesday , May 28 2024

Oladapo Yetunde (Yetunde Arise) – Ola Adara Lyrics

Botilewu kori
… Ola mbo wa dero
Botilewu kori o
… Ola asanre
Ire mbe ninu re Oro toti wa latete kose
Moti mona iye beni Oro n gbe numi
Ola mi adara o, o daju adara

Kilo n la koja tole koko
Kilo n la koja to rope o titan
Eni to da orun ataye mbe si be o
O da o saye ohun lo mo lo mo o
Ohun nikan ni ona abayo soro re
O ba romo Jesu faye re lelowo
Olare adara o, odaju ada ra

CHORUS
Botilewu kori ola mbo wa dero
Botilewu kori o ola asanre
Ire mbe ninu re oro toti wa latete kose
Moti mona iye beni oro ngbe nu mi
Ola mi adara o, o daju adara

BRIDGE
Have faith in God
He is on his throne
Have faith in God
He watches over His own
He cannot fail, He must prevail
Have faith in God Have faith in God

Download song here
Thanks to Oladapo Yetunde (Yetunde Arise)

DOWNLOAD MUSIC