Saturday , July 20 2024

Yinka Okeleye – Chukwu Mo Nso Lyrics

So so gi bu chi (Only you are God)
Chukwu monso (God the Holy Spirit)
Bi a were ono du ghi (Come and take your place)
Chukwu mon so (God the Holy Spirit)
Odi ghi onyedikagi (The is none like you)
Na elu igwe na uwa (In the heavens and on earth)
Bi a were ono du ghi (Come and take your place)
Chukwu mon so ( God the Holy Spirit)

DOWNLOAD MUSIC