Home / Music & Lyrics / Ladysmith Black Mambazo – Baba Wethu (Our Father) Lyrics

Ladysmith Black Mambazo – Baba Wethu (Our Father) LyricsWelcome to our Music & Lyrics section. You are reading Ladysmith Black Mambazo – Baba Wethu (Our Father) Lyrics. Download the audio by clicking the download button at the bottom of this page. Be blessed as you sing along.

Ladysmith Black Mambazo – Baba Wethu (Our Father) Lyrics

1x1.trans - Ladysmith Black Mambazo - Baba Wethu (Our Father) Lyrics

Baba wethu, (Our Father,)
Baba wethu singenile (Our Father we have entered)
Endaweni eyingcwele (This holy place)
Wena sewusimemile (You have invited us)
Woza phela usondele (Come closer)
Mawusize, inceku yakho (Help your Servant)
Ekufundiseni kwayo (In Your teaching)
Mawehlise uMoya wakho phezu komphefumulo wayo (Lower your Spirit on his soul)

Vul’ izintliziyo, zethu (Open our hearts)
Siliqonde izwi lakho (To understand Your Word)
Susa ubumnyama ezweni (Remove the darkness in the world)
Siphe ukukhanya kwakho (Give us your light)
Masihambe, emhlabeni (Let us leave the earth)
Njengokusho kwezwi lakho (As Your Yord says)
Masingene ezulwini, ezulwini, ezulwini (Let us enter heaven, heaven, heaven)
Ngako ukusiza kwakho (With Your help)

Refrain:
Nguye lo, ubaba wethu (This is He, our Father )
Baba wethu (Our Father) (Repeat x?)

Osithandayo thina (Who loves us)

(Refrain)

Baba wethu osemazulwini (Our Father who is in heaven)
Mhaliphathwe ngobungcwel’ igama lakho (Hallowed be Your Name)

(Refrain)

Siphe namhla isinkwa sethu (Give us today our daily bread)
Esemihla ngemihla baba (For today Father)
Nguye lo (this is He)

(Refrain)

Amen! Amen!

DOWNLOAD MUSIC

Thank you for reading Ladysmith Black Mambazo – Baba Wethu (Our Father) Lyrics. Check out more lyrics on our Music & Lyrics section.

Check Also

Mahalia Buchanan – Walk With Jesus Lyrics

Welcome to our Music & Lyrics section. You are reading Mahalia Buchanan – Walk With …

Leave a Reply